Jak zapisać się na kurs

Jak zapisać się na kurs w Ośrodku Szkolenia Kierowców Auto Start ?
 
 
Wybierz się na badania lekarskie (lekarz uprawniony do badań kierowców)
 
Zrób sobie zdjęcie
 
Uzyskaj Profil Kandydata na Kierowcę (nr PKK) w wydziale komunikacji
 
Zgłoś swój nr PKK oraz nr PESEL do Szkoły Jazdy Auto Start (jest nam potrzebny aby pobrać Twoje dane z wydziału komunikacji)
 
Zadzwoń i umów się na wykłady
 
Przystępując do szkolenia należy posiadać nr PKK.
 
Aby go uzyskać należy złożyć we właściwym ze względu na miejsce zameldowania starostwie/urzędzie miasta (w wydziale komunikacji), następujące dokumenty:
 
Wniosek o wydanie prawa jazdy (dostępny w urzędzie)
 
Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem
 
Wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm
 
Zgodę rodziców (jeżeli nie ukończyłeś 18 roku życia )
 
Należy też posiadać przy sobie dokument tożsamości: dowód osobisty bądź paszport
 
Opłaty za kurs
 
Opłatę można rozłożyć na raty lub opłacić w całości:
 
!!! Uwaga Promocja !!! Przy wpłacie w całości dostajesz półtorej godziny jazdy gratis !!! (godziny te można wykorzystać na jazdę przed egzaminem lub na jazdę samochodem z automatyczną skrzynią biegów),
 
raty I -1000 zł przed przystąpieniem do szkolenia, rata II 1000 zł do 10 godz szkolenia praktycznego III rata -reszta do 20 godz szkolenia praktycznego.
 
Opłatę za kurs można uiścić:
 
przelewem na numer konta 02 1140 2004 0000 3902 7464 1418
 
(w tytule przelewu prosimy o wpisanie: Imię i Nazwisko uczestnika szkolenia)
 
gotówką u dowolnego instruktora, z którym odbywają się zajęcia