Aby zapisać się na kurs w Ośrodku Szkolenia Kierowców Auto Start 

 • wybierz się na badania lekarskie (lekarz uprawniony do badań kierowców)

 • zrób sobie zdjęcie

 • uzyskaj Profil Kandydata na Kierowcę (nr PKK) w wydziale komunikacji (Jarosław ul. Jana Pawła II 17 Tel. 16 624 62 00)

 • zgłoś swój nr PKK oraz nr PESEL do Szkoły Jazdy Auto Start (jest nam potrzebny aby pobrać Twoje dane z wydziału komunikacji)

 • zadzwoń i umów się na wykłady

Przystępując do szkolenia należy posiadać nr PKK.

Aby go uzyskać należy złożyć we właściwym ze względu na miejsce zameldowania starostwie/urzędzie miasta (w wydziale komunikacji), następujące dokumenty:

 • wniosek o wydanie prawa jazdy (dostępny w urzędzie)

 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem

 • wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm

 • zgodę rodziców (jeżeli nie ukończyłeś 18 roku życia )

 • należy też posiadać przy sobie dokument tożsamości: dowód osobisty bądź paszport

Opłaty za kurs

Opłatę można rozłożyć na raty lub opłacić w całości:

 • !!! Uwaga  Promocja !!! Przy wpłacie w całości dostajesz półtorej godziny jazdy gratis !!! (godziny te można wykorzystać na jazdę przed egzaminem lub na jazdę samochodem z automatyczną skrzynią biegów),

 • raty I -1000 zł przed przystąpieniem do szkolenia, rata II 800 zł do 10 godz szkolenia praktycznego III rata -reszta do 20 godz szkolenia praktycznego.

Opłatę za kurs można uiścić:

 • przelewem na numer konta 02 1140 2004 0000 3902 7464 1418

  (w tytule przelewu prosimy o wpisanie: Imię i Nazwisko uczestnika szkolenia)

 • gotówką u dowolnego instruktora, z którym odbywają się zajęcia